• My NEB
 • Print
 • PDF
 • NEBuffer Comparison Chart (1X)

  NEBuffer 1 NEBuffer 1.1
  yellow label yellow label
  10 mM Bis Tris Propane-HCl 10 mM Bis Tris Propane-HCl
  10 mM MgCl₂ 10 mM MgCl₂
  1 mM DTT (pH 7.0@25°C) 100 µg/ml BSA (pH 7.0@25°C)
  NEBuffer 2 NEBuffer 2.1
  blue label blue label
  10 mM Tris-HCl 10 mM Tris-HCl
  10 mM MgCl₂
  10 mM MgCl₂
  50 mM NaCl
  50 mM NaCl
  1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
  100 µg/ml BSA (pH 7.9 @ 25°C)
  NEBuffer 3 NEBuffer 3.1
  red label red label
  50 mM Tris-HCl
  50 mM Tris-HCl
  10 mM MgCl₂
  10 mM MgCl₂
  100 mM NaCl
  100 mM NaCl
  1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
  100 µg/ml BSA (pH 7.9 @ 25°C)
  NEBuffer 4 CutSmart Buffer
  green label green label
  20 mM Tris-acetate
  20 mM Tris-acetate
  10 mM Magnesium acetate
  10 mM Magnesium acetate
  50 mM Potassium acetate
  50 mM Potassium acetate
  1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
  100 µg/ml BSA (pH 7.9 @ 25°C)