FAQ: What is the sequence of the Nucleosome Control DNA included in the kit?

The 208 bp DNA sequence of the Nucleosome Control DNA derived from Lytechinus variegatus 5SrDNA is: 
ACTTCCAGGGATTTATAAGCCGATGACGTCATAACATCCCTGACCCTTTAAATAGCTTAACTTTCATCAAGC
AAGAGCCTACGACCATACCATGCTGAATATACCGGTTCTCGTCCGATCACCGAAGTCAAGCAGCATAGGG
CTCGGTTAGTACTTGGATGGGAGACCGCCTGGGAATACCGAATTCCCCGAGGAATTCCAACGAATA