Protein Analysis
 • My NEB
 • Print
 • PDF
 • Protein Phosphatases & Kinases

  Protein Phosphatases & Kinases

  Close

  OrderCalmodulin-dependent Protein Kinase II (CaMKII)

  Close

  OrdercAMP-dependent Protein Kinase (PKA), catalytic subunit

  Close

  OrderCasein Kinase I (CK1)

  Close

  OrderCasein Kinase II (CK2)

  Close

  OrderCDK1-cyclin B

  Close

  OrderGlycogen Synthase Kinase 3 (GSK-3)

  Close

  OrderLambda Protein Phosphatase (Lambda PP)

  Close

  OrderNEBuffer for Protein Kinases (PK)

  Close

  NEBuffer Pack for Protein MetalloPhosphatases (PMP)

  Close

  Orderp42 MAP Kinase (MAPK)

  Close

  Orderp-Nitrophenyl Phosphate (PNPP)

  Close

  Protein Phosphatase 1 (PP1)

  Close

  OrderSodium Fluoride (Fluoride)

  Close

  OrderSodium Orthovanadate (Vanadate)

  Can't find what you need?