NEBuffer™ Comparison Chart (1X)

NEBuffer 1 NEBuffer 1.1
yellow label yellow label
10 mM Bis Tris Propane-Hcl 10 mM Bis Tris Propane-Hcl
10 mM MgCl2 10 mM MgCl2
1 mM DTT (pH 7.0@25°C) 100 µg/ml BSA (pH 7.0@25°C)
NEBuffer 2 NEBuffer 2.1
blue label blue label
10 mM Tris-Hcl 10 mM Tris-Hcl
10 mM MgCl2
10 mM MgCl2
50 mM NaCl
50 mM NaCl
1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
100 µg/ml BSA (ph 7.0 @ 25°C)
NEBuffer 3 NEBuffer 3.1
red label red label
50 mM Tris-Hcl
50 mM Tris-Hcl
10 mM MgCl2
10 mM MgCl2
100 mM Nacl
100 mM Nacl
1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
100 µg/ml BSA (ph 7.9 @ 25°C)
NEBuffer 4 CutSmart Buffer
green label green label
20 mM Tris-acetate
20 mM Tris-acetate
10 mM Magnesium acetate
10 mM Magnesium acetate
50 mM Potassium acetate
50 mM Potassium acetate
1 mM DTT (pH 7.9@25°C)
100 µg/ml BSA (ph 7.9 @ 25°C)